Wątek główny i wątki poboczne w powieści „Noce i dnie” - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Do wątków głównych najsłynniejszej polskiej sagi rodzinnej „Noce i dnie” zaliczamy wątek wielopokoleniowej rodziny szlacheckiej Niechciców, którą tworzą Bogumił Niechcic i Barbara z Ostrzeńskich, wraz ze swoimi dziećmi, przyjaciółmi oraz krewnymi.
Z kolei wymienienie wszystkich wątków pobocznych obecnych na kartach czterotomowego dzieła zajęłoby tyle samo czasu, ile przeczytanie tetralogii. Wśród tych najczęściej przewijających się trzeba wyróżnić:
 • przeobrażenia społeczne, ekonomiczne i polityczne na przestrzeni XIX i XX, które dotknęły zubożałe, zdeklasowane ziemiaństwo polskie, starające się otrząsnąć po upadku powstania styczniowego i represjach po 1863 roku;

 • ukazanie społecznego wyobcowanie szlachty;

 • kształtowanie się kapitalizmu;

 • wątek formowania się polskiej inteligencji o przekonaniach lewicowo-rewolucyjnych, w odróżnieniu od jej przedstawicieli w poprzednich epokach pracującej: dzierżawiącej czy administrującej cudzymi majątkami, handlującej, pracującej w urzędach, nauczającej;

 • walka polskiej młodzieży o niepodległość Polski i jej późniejszy kształt w pierwszych latach po odzyskaniu wolności w 1918 roku;

 • losy polskiej emigracji politycznej na przełomie XIX i XX wieku;

 • ukazanie procesu kształtowania się nowej struktury społecznej w wyniku przemian społeczno-politycznych, zachodzących w Polsce od 1983 roku do I wojny światowej;

 • wzrost znaczenia i rozwój miast (na przykład Kalińca, wzorowanego na rodzinnym Kaliszu Marii Dąbrowskiej);

 • wzrost roli mieszczaństwa, bogacącego się na wynajmie kamienic czy zakładaniu sklepów czy fabryk (przykładem Anzelm);

 • nieszczęśliwy romans Celiny Mroczkówny z Januszem i jego tragiczne konsekwencje.


 • Oznacz znajomych, którym może się przydać
    Dowiedz się więcej
  1  Społeczna problematyka „Nocy i dni”i Marii Dąbrowskiej
  2  Maria Dąbrowska - notatka szkolna
  3  Pochodzenie Barbary i Bogumiła  Komentarze
  artykuł / utwór: Wątek główny i wątki poboczne w powieści „Noce i dnie”   Tagi: