Geneza „Nocy i dni” - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Noce i dnie powstawały (…) w ścisłym związku z charakterem epoki, w jakiej przyszło żyć autorce. Są silnie ukorzenione w jej przeżyciach i obserwacjach oraz w opowieściach rodzinnych i informacjach zaczerpniętych przez pisarkę z kaliskiej prasy. Umieszczenie losów postaci na tle panoramy życia społecznego, politycznego, obyczajowego sprawia, że jest to dzieło o randze epopei. Można w nim obserwować kształtowanie się nowej struktury społecznej, przemiany zachodzące w środowiskach wiejskim i miejskim, oraz złożoną sytuację polityczną w kraju w okresie zaborów
(Wilczycka D.: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, Lublin 2003, s. 11).

Największym – obok autobiograficznych Dzienników – dziełem Marii Dąbrowskiej jest tetralogia powieściowa Noce i dnie, (pierwotnie Pośród życia i śmierci, złożona z trzech części: Domowe progi, Dwoje, Szklana góra) publikowana w latach 1931-1934, w Warszawie w wydawnictwie Jakuba Mortkowicza. W jej skład wchodzą cztery części, niekiedy łączone w zależności od wydania:
 • Tom I. Bogumił i Barbara z 1931 roku (na stronie tytułowej 1932),

 • Tom II. Wieczne zmartwienie z 1932 roku,

 • Tom III. dwuczęściowy Miłość, 1933, Wiatr w oczy 1934.


 • Pierwszą, wstępną wersję obecnego drugiego tomu tetralogii, Dąbrowska, pracująca nad najwybitniejszym dziełem życia już w 1926 roku – tak wskazuje jej korespondencja, opublikowała w latach 1928-29 w czasopiśmie „Kobieta Współczesna” pod tytułem Domowe progi.

  W 1929, w „Gazecie Zachodniej” ukazała się kolejna wersja powieści, zatytułowana Kłopoty pani Barbary. Obie wersje były dalekie od ostatecznego kształtu (na przykład Niechcicowie mieli pięcioro dzieci, a nie troje), jaki przybrała książka pod finalnym tytułem Noce i dnie, do której inspiracją była rodzina oraz otoczenie, w którym dorastała.

  Na kilkuset stronach pisarka opowiedziała losy szlacheckiej rodziny Niechciców, żyjącej na przełomie XIX i XX wieku, tworząc jedną z najwybitniejszych kronik polskiej inteligencji oraz najbardziej poruszające i wnikliwe studium psychologiczne głównych bohaterów – Barbary i Bogumiła.

  Oznacz znajomych, którym może się przydać

  strona:   - 1 -  - 2 - 


    Dowiedz się więcej
  1  Sens (znaczenie) tytułu powieści „Noce i dnie”
  2  „Noce i dnie” jako powieść filozoficzna
  3  Maria Dąbrowska - biografia  Komentarze
  artykuł / utwór: Geneza „Nocy i dni”   Tagi: